Краеведческий музей, украина, полтава

Головна — Полтавський краєзнавчий музей

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, як значний науково-культурний центр, заснований у 1891 році за ініціативою видатного вченого професора В. В.

Докучаєва, який передав понад 4000 зразків грунтів, близько 500 зразків гірських порід, 862 гербарні аркуші. Серед меценатів і уродженка Полтавської губернії Катерина Скаржинська (1854–1932), яка подарувала понад 20 тисяч експонатів і наукову бібліотеку.

У дар музею впродовж 1894–1913 років передав цінні колекції східних старожитностей Павло Бобровський.

І нині фонди – унікальне зібрання предметів старовини, побуту та народного мистецтва, у якому не лише місцевий матеріал, а й старожитності різних частин світу: Стародавнього Єгипту, Індії, Японії, Китаю, Індонезії. Справжня гордість музею – козацькі старожитності, в яких зберігся високий дух свободи й незалежності. А всього в музеї близько 300 тисяч експонатів.

Серед них — колекції полтавської народної вишивки, ткацтва, килимарства, дерево-різьби, церковних речей… А ще археологічні, нумізматичні, природничі.

Будинок музею — шедевр архітектури в стилі українського модерну, зведений у1903-1908 роках за проектом художника-архітектора В. Г. Кричевського. Це самобутня квітка в камені, де органічно сплелися традиції народного будівництва, старовинні українські орнаменти, конструкторські форми. Таке рідкісне поєднання вдихнуло в будівлю силу й гармонію, велич і неповторність.

Витвір В. Г. Кричевського, увібравши в себе все найкраще, що було в українській народній архітектурі, став програмним в утвердженні нового стилю — українського модерну. Адже саме тут були використані риси українського церковного будівництва — шатрове покриття, виті колони, двоповерхові покрівлі, різьблення на дереві, кераміка і майоліка, народний декоративний розпис.

Відомий український художник Микола Самокиш виконав декоративний розпис, а Сергій Васильківський створив три величезні полотна в залі засідань земства: «Козак Голота і татарин», «Чумацький Ромоданівський шлях» та «Вибори полковника М. Пушкаря».

…Історія цієї будівлі, як і музею, тісно пов’язана з Полтавським губернським земством.

У 1891 році за його рішенням музей розпочав свою роботу в трьох маленьких кімнатах флігеля, що стояв на подвір’ї земства. Згодом було розпочато спорудження нового приміщення для губернського земства, яке в 1920 році було повністю передане під музей.

… До 1941 року музей мав багату експозицію: його фонди нараховували 117900 експонатів. Фашистські окупанти розграбували колекцію, підпалили будинок, який зазнав значних руйнувань. Фактично від чудової будівлі залишилися лише голі, обгорілі стіни. З-під попелу та руїн вдалося врятувати близько 20 тисяч експонатів.

Після війни експозиція була відновлена. Довгий час вона розміщувалася в малопристосованому приміщенні. І тільки в 1964 році було врочисто відкрито реконструйовану будівлю музею.

На жаль, повної ідентичності колишньому будинку Полтавського губернського земства досягнути не вдалося. Нинішня реконструкція, що проводиться в кілька етапів, оновила, вдихнула друге життя в цей неперевершений витвір архітектури.

Зовсім іншою стала й експозиція музею. Повністю перебудовано 24 експозиційних зали.

У перспективі — створення етнографічно-археологічного ландшафтного парку навкруги будинку музею, розширення експозиції з історії ХХ — ХХІ ст. З історією музею пов’язано багато відомих імен. У різні роки тут працювали: перший директор музею М. О. Олеховський (1855-1909), етнограф і археолог І. А. Зарецький (1899-1973), орнітолог М. І.

Гавриленко (1889-1971), археолог і мистецтвознавець В. М. Щербаківський (1876-1957), етнограф і мистецтвознавець Н. Х. Онацький (1875-1940), поет М. Г. Філянський (1873-1938), Михайло Рудинський, Олександр Тахтай. З музеєм тісно співпрацював великий вчений — природознавець, перший президент Української академії наук В. І. Вернадський.

Музей — учасник багатьох міжнародних виставок. Німеччина, Італія, Болгарія, Росія, Індія, Австрія, Польща — всіх країн і не перелічити! Заклад — лауреат Всеукраїнських музейних фестивалів «Музей ІІІ тисячоліття» (м. Дніпропетровськ, 2005 р., 2008 р.), лауреат Республіканської премії ім. Д. Яворницького — за кращу наукову, видавничу діяльність.

Крім багатої, різнопланової експозиції у музеї завжди діють цікаві виставки, гуртки, клуби, любительські об’єднання. Це, зокрема, салон «Музична вітальня», клуб «Полтава і полтавці», «Літературний калейдоскоп», «Природа — наш храм».

Як науковий заклад музей працює в галузі природничих та історичних досліджень. Видається щорічник «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей.

Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток», а також інші наукові серії. Серед них: «З наукової спадщини», «Пам’ять поколінь», «Славетні мої земляки» та ін.

І все це — нові й нові сторінки історії, написані науковцями музею, адже тут працює потужний колектив дослідників.

В стінах цього чудового палацу — не швидкоплинність і минущість. Тут, в національному шедеврі архітектури, — Вічність, втілена в діалозі минулого з сучасним.

А ви прийдіть сюди, вслухайтеся в цю розмову, зачерпніть любові до всього сущого з криниці людської пам’яті — і зігріється серце особливим теплом.

Музей завжди чекає на вас.

«Природа рідного краю».(Рельєф, клімат, грунти таводні ресурси, рослиннийі тваринний світ –зали №1–5) «Скарби світової історії».(Мистецтво СтародавньогоЄгипту, колекції античноїкераміки, зброї, медальєрногота сакрального мистецтв –зал №24)
«Історія Полтавщини XX ст.»(Полтавщина в рокиВеликої Вітчизняної війни(1941–1945 рр.),молодіжне підпілля м. Полтава(1941–1943 рр.),національні державотворчіпроцеси на Полтавщині –зали № 15-21, 22а) «Історичне минуле краю».(Давня історія Полтавщини:від кам’яного віку до часівКиївської Русі, козацтвона Полтавщині,Полтавська губерніяв XIX – на поч. XX ст. –зали № 6–14)
«Народний побут.Народне мистецтво. XVIII-XXI ст.».(мансардний поверхзали № 1–11)

Василь Григорович Кричевський (1872—1952) – живописець, архітектор, графік, художник театру і кіно, вчений і педагог, автор проекту видатної пам’ятки української архітектури в стилі модерн – будинку Полтавського земства (зараз краєзнавчий музей) та малюнка Державного герба України.

Читайте также:  Скульптуры микеланджело буонарроти - фото и описание

Источник: http://pkm.poltava.ua/

Мировой туризм и активный отдых: города и страны. Мифы и легенды

Полтавский краеведческий музей известен не только в Полтавской области, но и на всю Украину. Ведь здесь собраны лучшие произведения украинского и зарубежного искусства.

Кроме того огромная этнографическая коллекция привлекает туристов со всех уголков Украины. Краеведческий музей в Полтаве открыли в апреле 1919 года. Однако назывался он тогда картинной галереей.

А несколько позднее основатель музея, украинский ученый искусствовед Рудынский назвал его музеем искусств.

Основу коллекции составляет подаренная Полтаве коллекция художника Ярошенко. В нее входило 23 рабочих альбома художника и сто живописных произведений искусств, а также огромное число работ его коллег и друзей, например, Максимова, Репина, Маковского, Поленова, Шишкина.

Для музея было найдено подходящее здание – бывший особняк Болюбаша, возведенный  в 1912 году по проекту знаменитого архитектора Алешина. Располагался он по улице Спасской, 11. С тех времен музей претерпел довольно много изменений.

Через полтора года его превратили в художественный отдел современного Краеведческого музея, а с 1934 года его разместили в здании, заняв 9 залов на первом этаже. Позднее в 1939 году музею вернули статус самостоятельного областного художественного музея.

В преддверии войны коллекция насчитывала более тридцати тысяч экспонатов.

В послевоенный период работники музея приложили все свои усилия для восполнения существенно утраченной коллекции.

Благодаря им она заметно выросла и уже сегодня коллекция состоит из девяти тысяч экспонатов.

Из-за неудовлетворительного технического состояния здания по решению городского совета Полтавы Полтавский краеведческий музей в 2001 году разместили в помещении галереи искусств на улице Фрунзе, 5.

В этом здании экспозиция Полтавского краеведческого музея заняла на первом этаже две отдельные анфилады. Также сотрудники постарались полностью сохранить принцип хронологического построения экспонатов музея.

В правой анфиладе представлены работы русских и украинских художников, мебель, скульптура, а также образцы церковной утвари 17-го столетия.

В левой – многочисленные произведения искусства Западной Европы – фарфор, декоративная пластика, скульптура, живопись.

Забронировать отель в Полтаве недалеко от краеведческого музея

Для ознакомления с достопримечательностями Полтавы, в частности с краеведческим музеем, вам понадобится где-то поселиться. Специально для вас ниже представлены отели Полтавы.

Здесь вы сможете забронировать номер в отеле Полтавы заблаговременно в соответствии с вашими пожеланиями и финансовыми возможностями.

Для вашего удобства здесь приведена информация о расположении отелей относительно центра города, а также количество звезд.

Просто выберите понравившийся вам отель, нажав на кнопку «Посмотреть отель». Далее вы окажитесь на странице, где можно забронировать отель. Там же находится более подробная информация о нем, отзывы, оценки, фотографии, расположение на карте, особенности и, конечно же, цены.

Если вы пожелаете посмотреть другие отели, можно просто выбрать сверху город «Полтава», и перед вами откроется список всех отелей Полтавы, доступных для бронирования.

Краеведческий музей на карте

Возможно, вам также будет интересно:

Источник: http://HelpInTourism.com/ukraina/poltava/323-kraevedcheskiy-muzey.html

Полтавский краеведческий музей

Лось

Относительно недавно (29 декабря) мне представился случай съездить в Полтаву. Друзья собрались прокатиться по полтавским музеям и сказали, что у них есть свободное место в машине.

Я решил воспользоваться их предложением, а заодно помочь в ориентировании, для чего загрузил в навигатор карту Полтавы и несколько точек, отмечающих интересующие нас объекты. Первым из них на нашем пути должен был стать полтавский краеведческий музей.

Итак, выехав рано утром из Харькова, мы довольно быстро доехали до Полтавы, по пути остановившись в селе Чутово для того, чтобы перекусить и похлебать чай из термоса. Погода была туманная и не очень весёлая, но мы упорно продвигались к намеченной цели.

По пути в краеведческий музей Полтава встретила нас пасмурными, но довольно оживлёнными улицами. Это, очевидно, можно объяснить предновогодней суетой. В отличие от нас, решивших устроить себе день развлечений, остальные люди, похоже, были озабочены ёлками и подарками.

И вот, наконец, полтавский краеведческий музей – красивое крупное трёхэтажное здание. Взрослый билет стоит всего лишь 5 грн, но фотосъёмка – 20 грн. Ребята предлагают, чтобы я снимал, а потом поделился фотографиями. Они в свою очередь оплачивают часть моего «фото-билета».

Далее мы пошли по залам. Сначала были залы с природой, которые меня интересовали больше всего, и я старался максимально запечатлеть их на фото. Потом последовали археология, история, а также залы, посвящённые народным ремёслам. Если вкратце, то в музее представлено практически всё, что хоть как-то связано с Полтавской областью.

Здание краеведческого музея

Вестибюль музея

Скелет мамонта

Один из залов, посвящённых природе Полтавской области

Зал, посвящённый археологии

Казацкий корабль-чайка

Один из залов, посвящённых истории Полтавской области

Волы тянут телегу

Коридоры второго этажа

Продукты местного производства: пиво и квас

Тачанка

Оружие времён Великой Отечественной войны

В общем, музей мне понравился. Просторные залы, аккуратная экспозиция. Отдельно отмечу диорамы. Их много, и они достаточно высокого качества, что свидетельствует о мастерстве художников.

Диорама, изображающая уборку урожая в поле

Диорама демонстрирует древнюю крепость на месте современной Полтавы

Диорама изображает древнее поселение-крепость на берегу Днепра

Затем мы направились на Иванову гору, расположенную в пяти минутах ходьбы от краеведческого музея. На ней расположен памятник галушкам, а также с горы обещается неплохой вид на Полтаву. К сожалению, из-за тумана видом насладиться не получилось.

Читайте также:  Берлинская картинная галерея, германия

Памятник галушкам

Ротонда на краю Ивановой горы, откуда должны открываться живописные виды

Вернувшись к машине, мы поехали дальше. Впереди нас ждали ещё два музея:

  • музей дальней и стратегической авиации
  • музей Полтавской битвы

Об этих музеях я расскажу вам в своих следующих статьях.

Источник: http://www.encyclopedia-stranstviy.com/2014/01/poltavskii-kraevedcheskii-muzei.html

Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского

Полтавский краеведческий музей является одним из самих старых музеев Украины. Он был основан в 1891 году по инициативе профессора Василия Докучаева. Музей расположен в старинном здании, в котором ранее находилось губернское земство.

Строение в стиле украинского модерна было возведено по проекту архитектора Василия Кричевского. Отличительной особенностью здания являются традиционные народные орнаменты, выполненные на его фасаде.

Центральная часть строения украшена гербами городов, входящих в состав Полтавской губернии.

Первый ярус великолепного трехэтажного особняка декорирован редчайшим розовым гранитом. Керамика и майолика, украшающие фасад, были завезены из Миргорода и Опошни. Главным символом музея является дерево жизни, вырезанное прямо на входных дверях.

Все посетители музея обращают внимание на прекрасные росписи на стенах вестибюля и центрального зала, которые были выполнены известными украинскими художниками Николаем Самокишем и Сергеем Васильковским. В музе находятся три их больших полотна, расположенные в зале заседаний земства: «Чумацкий Ромодановский путь, «Козак Голота и татарин», а также «Выборы полковника Пушкаря».

На сегодняшний день в фондах музея находится более 300 тысяч экспонатов. Все они размещены в нескольких отделах: археологии, природы, этнографии и истории конца 14–начала 20 века.

Музейная коллекция насчитывает более трехсот шестидесяти ковров, сто пятьдесят пять плахт, множество предметов нумизматики, вышивки, полотенца, керамические изделия и другие ценные материалы. В музее можно увидеть личные вещи представителей казацкой старшины, врачей, писателей и других выдающихся деятелей Полтавщины.

Особого внимания заслуживают такие исторические реликвии, как универсал гетмана Ивана Мазепы и грамота с личной подписью Кирилла Разумовского.

Стараниями сотрудников музея создана новая экспозиция под названием «Сокровищница», в которой хранятся уникальные предметы, сохранившиеся до наших дней еще со времен древнеримской, древнегреческой и древнеегипетской цивилизаций.

Рассматривая музейные экспонаты, полюбуйтесь уникальной коллекцией предметов старины народного искусства и быта. В Полтавской области собраны древности, привезенные из разных уголков мира: Египта, Японии, Индии, Индонезии, Китая. Настоящей гордостью краеведческого музея считаются казацкие раритеты, хранящие дух независимости украинского народа.

Посетив это удивительное место, вы окунетесь в мир настоящих шедевров. Музей расположен в самом сердце Полтавы. Добраться до него можно на любом маршрутном такси или общественном транспорте, идущем через центр города.

Источник: https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/49427_poltava-regional-museum-named-after-v-krichevsky.htm

Полтавский краеведческий музей

История шедевра украинского барокко началась с принятия решения в 1903 году о сооружении нового здания Земской управы, первоначальный проект которой разработал Александр Иванович Ширшов (1869 – ) в стиле французского ренессанса.

Центральный фасад краеведческого музея в Полтаве

Однако после рассмотрения этого варианта проекта, строительная комиссия городской думы решает, что новое здание должно отвечать современности с учетом новых течений в украинской архитектуре.

Так на свет появился проект Василия Григорьевича Кричевского (1872 — 1952) в стиле украинского модерна, согласно которого в период с 1903 по 1908 годы возводится новое здание Полтавского губернского земства.

Столь ярко выраженный украинский стиль в отделке внешнего убранства и внутренних интерьеров здания вызвал неудовольствие императора Всероссийского Николая ІІ (1868 – 1918), посетившего Полтаву в 1909 году, ибо лишний раз напоминал горожанам, что они не просто часть Российской империи, а – украинцы. Третий этаж был отдан под природный музей.

Церковные колокола в краеведческом музее Полтавы

Спустя три года после Октябрьской революции 1917 года новая власть полностью передает здание музею, получившему имя Центральный пролетарский. С множеством интересных экспозиций и залов.

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) здание музея сильно пострадало в следствии пожара, который организовали отступающие немецкие войска. Но уже в начале 50-х годов была начата реставрация силами полтавских архитекторов, инженеров, строителей и художников. Восстановленная экспозиция начала действовать в 1964 году.

2005 год стал знаковым для музея, ставшего дипломантом Первого Всеукраинского фестиваля “Музей третьего тысячелетия”.

Архитектура

Внутренний интерьер краеведческого музея Полтавы

Здание Полтавского губернского земства, спроектированное в стиле украинского модерна, – трехэтажный корпус, первый этаж из которых – цокольный, декорированный розовым гранитом. Центральная часть с двумя башнями и высокой стрельчатой крышей выступает от основной части, по бокам которой расположены ризалиты.

Майолика и керамика, украшающие фасад (гербы всех уездных городов Полтавской губернии начала ХХ века) и внутренний интерьер здания музея (растительно-цветочный и геральдический орнамент), изначально были изготовлены в Миргороде и Опошне, а главный вход украшает “дерево жизни”, искусно вырезанное на дверях.

Экспозиция

Изначально экспозиция музея состояла из образцов грунта и растений, собранных Докучаевым Василием Васильевичем (1846 – 1903) на просторах Малороссии.

В 1906 году залы музея пополнились дарами Скаржинской Екатерины Николаевны (1852 – 1932), состоящими из более чем двадцати тысяч экспонатов и четырех тысяч томов литературы.

Гербы на фасаде краеведческого музея Полтавы

После Второй мировой войны экспозиция уменьшилась до тридцати семи тысяч объектов, в то время как в довоенный период их число превышало сто восемнадцать тысяч.

Сейчас в музее хранится более ста девяноста тысяч объектом старины (доспехов, холодного оружия, домашней утвари, предметов быта и культовых служений), размещенных в залах этнографии и истории, религии и искусства, археологии и других.

Читайте также:  Картина "восходящее солнце", джорджо де кирико, 1930

Дополнительная информация

Адрес: Украина, Полтавская область, г. Полтава, ул. Конституции, д.2.

Источник: https://zabytki.in.ua/ru/212/poltavskii-kraevedcheskii-muzei

Краеведческий музей Полтавы

Оценка: +27 / 6 участников / 2 рекомендации / (+0) (-0) качество

  • Украина›Полтавская область›Полтава

Здание было построено в 1908 году, изначально как дом Полтавского губернского земства, по проекту Василия Кричевского, с использованием чертежей Е. Шишкова. Строение стало первым образцом т. н. украинского архитектурного стиля (в терминологии на момент его появления, см.

Украинский архитектурный модерн) на Полтавщине. В 1906 году Катериной Скаржинской земству была подарена значительная коллекция музейных экспонатов в общем количестве около 20 тысяч. Также, чуть позже в музей земства была подарена коллекция Павла Бобровского.

В 1920 году все здание губернского земства было отдано Центральному пролетарскому музею Полтавщины, в тот же год состоялось открытие экспозиции. В 1920—1941 годах действовала отдельная экспозиция «Кабинет славных полтавчан».

В 1921—1924 годах музей возглавлял известный украинский археолог Михаил Рудинский.

Во время Великой Отечественной войны бо́льшая часть экспонатов была разграблена, помещение музея варварски сожжено. После войны осталось всего 37 тысяч экспонатов из 118.

В 50-е годы здание было вновь отстроено по проектам архитекторов П. Кострика, В. Крачмера, Н. Квитки и других.

Большинство форм строения были сохранены, но некоторые части крыши и ее цвет были изменены, также изменилась отделка и фрески в главном зале.

Здание имеет симметричный Ш-образный план. В средней части расположены вестибюль, центральный холл с парадно развернутыми ступеньками, большой зал заседаний. Другие части имеют широкие коридоры, которые объединяли деловые помещения земской управы, что располагались на двух этажах.

На третьем этаже, еще во времена губернского земства, со стороны двора были устроены музейные помещения, в одном из крыльев здания — комнаты отельного предназначения. Подвальный этаж отводится для хозяйственных и архивных помещений.

Здание музея построено на спуске, поэтому с главного фасада здание имеет два с половиной этажа, а со двора — три с половиной.

Также на башнях возле главного входа можно рассмотреть пентаграммы в окнах.

Сейчас в музее хранится более 190 тысяч единиц хранения, среди которых более 360 ковров, 155 плахт, большие коллекции предметов нумизматики, вышивок, полотенец, керамических изделий, археологических находок и других ценных материалов. Экспозиция состоит с отделов археологии, истории, этнографии, истории религии и народного искусства. В числе раритетов — древнеегипетская коллекция, группа памяток античного и восточного искусства, казацкие предметы.

Экспонаты музея участвуют в международных выставках в России, Германии, Италии, Болгарии, Индии, Австрии, Польши и других стран.

Ежегодно музей посещают более 400 тысяч человек, проводится более 3 тысяч экскурсий.

Источник

Как добраться к точке: 

Источник: https://www.shukach.com/ru/node/4309

Discover Ukraine

Полтавский краеведческий музей – один из старейших и интереснейших в стране.

Он хранит уникальное собрание аутентичных предметов и древностей, знакомящих с историей, природой и культурой Полтавского края, а также подлинные сокровища мировой истории, среди которых артефакты Древнего Египта, Индии, Китая и Японии.

Музей входит в число наиболее посещаемых в городе: ежегодно с его оригинальными коллекциями знакомятся около полумиллиона жителей и гостей Полтавы.

Краеведческий музей расположен в здании бывшего губернского земства, построенном в начале ХХ века в стиле украинского модерна и признанном выдающимся архитектурным шедевром. Его нередко называют цветком в камне, в котором изящно переплелись традиции народного зодчества, старинные украинские орнаменты и новаторские конструкторские формы.

Фасады здания выложены из розового и серого гранита и облицованы керамической плиткой, их украшают изображения гербов городов Полтавской губернии.

Изящные окна обрамляют резные полихромные и крученые колонки, а само здание венчают высокие мансардные крыши, укрытые глазированной черепицей.

Внутреннее оформление дома стилистически перекликается с внешним декором: в отделке роскошных интерьеров, украшенных полихромным орнаментом и декоративной живописью, принимали участие известные художники и мастера народного творчества.

По окончании строительства здания губернского земства его третий этаж был отдан под природно-исторический музей, созданный еще в 1891 году и до этого размещавшийся в трех небольших комнатах флигеля, стоявшего во дворе прежнего земства.

В основу его фондов легли частные коллекции, которые музею презентовали местные меценаты: среди переданных ценностей были редкие книги и уникальные собрания восточных древностей.

Музей довольно быстро разрастался, и уже в 1920 году здание губернского земства полностью передали под его экспозицию.

Период Второй мировой войны стал трагическим для Полтавского краеведческого музея. Его помещение сильно пострадало от пожара, а больше половины экспонатов были вывезены из страны. Но уже совсем скоро здание восстановили с сохранением большинства оригинальных форм, изменилась лишь отделка некоторых залов.

В настоящее время здесь экспонируются более 300 тысяч предметов, имеющих большую историческую и художественную ценность. Они размещаются в отделах археологии, этнографии, природы, истории религии и народного искусства.

Среди раритетов – древнеегипетская коллекция, произведения античного и восточного искусства, а также казацкие реликвии.

Кроме того, в музее экспонируются образцы старинного холодного оружия, домашняя утварь и предметы быта, культовые артефакты, а также коллекции полтавской народной вышивки и ценные нумизматические собрания. Один из самых популярных экспонатов Полтавского краеведческого музея – гигантский скелет мамонта.

Источник: https://discover-ukraine.info/ru/places/eastern-ukraine/poltava/1390

Ссылка на основную публикацию